Hernieuwbare energie altijd verplicht bij nieuwbouw?

Minimumaandeel hernieuwbare energie en strengere EPB-eisen

Hernieuwbare energie

Om aan de nieuwe EPB-verplichting op vlak van hernieuwbare energie te voldoen, moet u één van de volgende zes maatregelen toepassen in een  woning met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2014:

  1. 1.       Een zonneboiler
  2. 2.       Een PV-installatie
  3. 3.       Een warmtepomp
  4. 4.        Een biomassa-installatie (wordt niet nader toegelicht omdat het buiten ons gamma valt)
  5. 5.        Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling (wordt niet nader toegelicht omdat het buiten ons gamma valt)
  6. 6.        Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (wordt niet nader toegelicht omdat het buiten ons gamma valt)

De geplaatste systemen moeten aan kwalitatieve voorwaarden voldoen, bv. op vlak van oriëntatie, rendement… een overzicht hiervan vindt u in de tabel hieronder.

Woningen: één van deze maatregelen of E-peil -10% of 10kWh/m² vloeropp.
MaatregelKwalitatieve voorwaardeKwantitatieve voorwaarde
ZonneboilerHelling tussen 0° en 70°Oriëntatie: oost-zuid-westOpp. Collectoren min.
0,02 m²/m² bruikbare vloeropp.
PV-installatieHelling tussen 0° en 70°Oriëntatie: oost-zuid-westOpbrengst min. 7kWh**per m² bruikbare vloeroppervlakte
WarmtepompSPF >4 (volgens EPB)Toegepast als hoofdverwarming (dekt min. 85% v/d warmtevraag)
**min. 10kWh vanaf 2016, berekend volgens EPB-methodiek.

Wil de klant geen investeringen in hernieuwbare energie, of is het om een andere reden niet mogelijk om dit te voorzien? Dan is er ook een andere mogelijkheid, waarmee  hij toch aan de EPB-regelgeving voldoet. Voor woningen die geen minimaal aandeel hernieuwbare energie produceren, wordt het maximale E-pail 10% strenger. Voor woningen met bouwaanvraag dit jaar betekent dit dat ze een maximaal E-peil van E54 mogen halen in plaats van E60. Als het in een woning niet haalbaar is om hernieuwbare energie  te produceren, kan de woning toch voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere eis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te gebruiken, een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en of vraagsturing te installeren, luchtdichter te bouwen…

Ook voor kantoren en scholen en voor grotere woongebouwen met meer dan één wooneenheid worden er nieuwe eisen opgelegd.

Lees ook...