Op weg naar ” BEN “

Op weg naar “ BEN “

Vanaf 2021 moeten nieuwe woningen en appartementen zelfs bijna-energieneutraal of ‘BEN’ zijn. Dit betekent dat woningen vanaf dan een E-peil moeten hebben dat lager ligt of gelijk is aan E30. Verder met een ‘BEN’-woning of –appartement ook voldoen aan alle EPB-eisen die van toepassing zijn voor nieuwbouwwoningen vanaf 2016. Zo blijft ook de eis inzake het minimum aandeel hernieuwbare energie van toepassing. Adviseer uw klant daarom om vandaag al verder te gaan, en te streven naar een E30-woning. zo is zijn nieuwe woning binnenkort niet verouderd. Een overzicht van al deze eisen en meer info vindt u op www.energiesparen.be/ben

Aanvraag vergunning of melding2016 – 20172018 -201920202021
Maximaal E-peil woningen en appartementenE50E40E35E30

Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen vanaf 2016

  • Korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.
  • Korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.7

Lees ook...